חזון המרכז הקהילתי

מרכז קהילתי משגב מוביל את תחומי הפנאי עבור תושבי המועצה, תוך פיתוח שותפויות עם ובין ישובים וגורמים נוספים במרחב, אנו מחוייבים ליצירת היצע מגוון של פעילות מהנה, מקצועית, איכותית, חינוכית ומונגשת ברחבי המועצה. זאת, לשם מיצוי אישי וקבוצתי, למען חיזוק הזהות הקהילתית ותחושת השייכות ברמת הישוב והמועצה לצד מעורבות בחברה הישראלית.

 

לוגו מ.א. משגב

לוגו מרכז קהילתי משגבלוגו החברה למתנסים