שם האמן:

גל וייסברג (חרמון) - תושב מנוף
סופר, כותב, מופיע באירועי "ספוקן-וורד" ומפיק ה"סלאמשגב"

תיאור המופעים:

סדנאות כתיבת ספוקן-וורד ומפגש עם סופר סביב הספר "בוערים", אשר נכתב במשגב, על משגב.

גל וייסברג בערוץ של פואטרי סלאם - "פמיניסט/ית"