מוטי סרור
אחראי היסעים וביטחון
052-3499072

שעות הפעילות: 08:30-13:00

-פרוט זמני האיסופים מהישובים.
-איסופים מתחנות הסעות חוגים בלבד!!

 • אבטליון 7:55
 • אשחר 7:45
 • גילון 7:35
 • הר חלוץ 7:40
 • הררית 7:45
 • חרשים 7:30
 • טל אל 7:45
 • יובלים 7:55
 • יודפת 8:10
 • יחד 7:45
 • יסעור 8:00
 • יעד 7:50
 • כמון 7:35
 • כרמיאל 7:45
 • לבון 7:55
 • כישורית 7:35
 • לוטם 7:40
 • מורן 7:40
 • מורשת 7:40
 • מכמנים 7:45
 • מנוף 7:50
 • מ. צביה 7:50
 • מ. אביב 7:30
 • עצמון 8:10
 • פלך 7:30
 • צורית 7:45
 • קורנית 8:00
 • רקפת 8:15
 • שורשים 8:00
 • שכניה 8:00
 • תובל / פלך 7:30

 

פיזור לישובים - 13:15 מרחבת ההיסעים
הקפצה מהבריכה לרחבת ההסעים ב 13:10
פיזור מתבצע מרחבת ההסעים של בית הספר העל יסודי

על הילדים להמתין בתחנות ההסעה 5 דקות לפני הזמנים הנ"ל.

 • קורנית - תחנת מרכז בלבד
 • מנוף - תחנת מרכז בלבד
 • שכניה - היקפי
 • מורשת - תחנה אחת בלבד, בין הככר לכניסה לישוב