בהתאם לנהלים, בשלב זה לא ניתן לבטל השתתפות בחוג. ניתן לעבור לחוג אחר