1. פתיחת שנת הלימודים התשפ"ג וסיומה

פתיחת שנת הלימודים:
הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי הספר העל־יסודיים ובכיתות י"ג-י"ד יחלו ביום חמישי, ה' באלול התשפ"ב, 1.9.2022, בשעה הראשונה על פי מערכת השעות הקבועה.

סיום שנת הלימודים:
בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תסתיים השנה ביום שישי, י"א בתמוז התשפ"ג, 30 ביוני 2023.
בבתי הספר העל־יסודיים, במפת"נים ובכיתות י"ג-י"ד תסתיים השנה ביום שלישי, א' בתמוז התשפ"ג, 20 ביוני 2023.

2. סך ימי הלימוד

סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם חמישה ימים בשבוע
בבתי הספר היסודיים – לפחות 179 ימי לימוד.
בבתי הספר העל־יסודיים – לפחות 172 ימי לימוד.
סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם שישה ימים בשבוע

בבתי הספר היסודיים – לפחות 218 ימי לימוד.
בבתי הספר העל־יסודיים – לפחות 209 ימי לימוד.
מילוי מכסת ימי הלימוד לשנת הלימודים התשפ"ג הוא באחריותו של מנהל בית הספר.

3. חגי ישראל

חג תאריך הערות
ראש השנה ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים ראשון, שני ושלישי, כ"ט באלול התשפ"ב עד ב' בתשרי התשפ"ג, 25–27 בספטמבר 2022. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ג' בתשרי התשפ"ג, 28 בספטמבר 2022.  
יום הכיפורים ערב החג ויום החג, הימים שלישי ורביעי, ט'-י' בתשרי התשפ"ג, 4–5 באוקטובר 2022. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, י"א בתשרי התשפ"ג, 6 באוקטובר 2022.  
חג הסוכות ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום ראשון, י"ד בתשרי התשפ"ג, 9 באוקטובר 2022, עד יום שלישי, כ"ג בתשרי התשפ"ג, 18 באוקטובר 2022. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ד בתשרי התשפ"ג, 19 באוקטובר 2022.  
חג הסיגד* יום רביעי, כ"ט בחשוון התשפ"ג, 23 בנובמבר 2022 חג הסיגד הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך.
חנוכה

מיום שלישי, כ"ו בכסלו התשפ"ג, 20 בדצמבר 2022, עד יום שני, ב' בטבת התשפ"ג, 26 בדצמבר 2022.
הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת התשפ"ג, 27 בדצמבר 2022.

 
ט"ו בשבט יום שני, ט"ו בשבט התשפ"ג, 6 בפברואר 2023 יום ט"ו בשבט הוא יום לימודים.
פורים הימים שני, שלישי ורביעי, י"ג, י"ד וט"ו באדר התשפ"ג,
6–8 במרס 2023. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ט"ז באדר התשפ"ג, 9 במרס 2023.
 
פסח מיום שלישי, ו' בניסן התשפ"ג, 28 במרס 2023, עד יום חמישי, כ"ב בניסן התשפ"ג, 13 באפריל 2023. הלימודים יתחדשו ביום שישי, כ"ג בניסן התשפ"ג, 14 באפריל 2023.  
יום העצמאות יום רביעי, ה' באייר התשפ"ג, 26 באפריל 2023. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ו' באייר התשפ"ג, 27 באפריל 2023.  
ל"ג בעומר יום שלישי, י"ח באייר התשפ"ג, 9 במאי 2023. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, י"ט באייר התשפ"ג, 10 במאי 2023.  
יום ירושלים יום שישי, כ"ח באייר התשפ"ג, 19 במאי 2023. יום ירושלים הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לירושלים.
חג השבועות ערב החג, החג ואסרו חג, הימים חמישי, שישי ושבת, ה'-ז' בסיוון התשפ"ג, 25–27 במאי 2023. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ח' בסיוון התשפ"ג, 28 במאי 2023.  

 

4. ימי צום*

יום תאריך הערות
צום גדליה יום רביעי, ג' בתשרי התשפ"ג, 28 בספטמבר 2022  
עשרה בטבת יום שלישי, י' בטבת התשפ"ג, 3 בינואר 2023  
תענית אסתר יום שני, י"ג באדר התשפ"ג, 6 במרס 2023  
17 בתמוז יום חמישי, י"ז בתמוז התשפ"ג, 6 ביולי 2023  
תשעה באב יום חמישי, ט' באב התשפ"ג, 27 ביולי 2023  

* בבתי הספר שהמורים והתלמידים צמים בהם יסתיימו הלימודים בשעה 13:30.

5. ימי זיכרון ממלכתיים

ימי הזיכרון המפורטים להלן אינם ימי חופשה.
המחנכים יקדישו חלק מהשיעורים בימים אלה לזכר הנפטרים.

יום תאריך הערות
יום הזיכרון לרחבעם זאבי ז"ל יום שלישי, ל' בתשרי התשפ"ג, 25 באוקטובר 2022  
יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל יום ראשון, י"ב בחשוון התשפ"ג, 6 בנובמבר 2022  
יום הזיכרון לדוד בן גוריון ז"ל יום רביעי, ו' בכסלו התשפ"ג, 30 בנובמבר 2022  
ציון יום זאב ז'בוטינסקי ז"ל יום חמישי, י"ב בטבת התשפ"ג, 5 בינואר 2023  
יום הזיכרון ליוסף טרומפלדור ז"ל יום חמישי, ט' באדר התשפ"ג, 2 במרס 2023 הוקדם
יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום שלישי, כ"ז בניסן התשפ"ג, 18 באפריל 2023  
יום הזיכרון לחללי צה"ל יום שלישי, ד' באייר התשפ"ג, 25 באפריל 2023 הלימודים ביום זה יסתיימו בשעה 12:00 בצהריים.
ציון יום בנימין זאב הרצל ז"ל יום שני, י' באייר התשפ"ג, 1 במאי 2023  

 

6. מועדי החגים לעובדי הוראה נוצרים בבתי ספר יהודיים לשנת התשפ"ג

חג הקתולים, הלטינים, האנג'לים והמרונים היוונים, האורתודוקסים והארמנים
חג הצלב יום רביעי, י"ח באלול התשפ"ג 14.9.2022 יום שלישי, ב' בתשרי התשפ"ג 27.9.2022
חג המולד יום שבת עד יום שני, ל' בכסלו –ב' בטבת התשפ"ג,
24-26.12.2022
יום שישי עד יום ראשון, י"ג –ט"ו בטבת התשפ"ג,
6-8.1.2023

הארמנים: יום רביעי עד יום שישי, כ"ה-כ"ז בטבת התשפ"ג, 18-20.1.2023
ראש השנה יום ראשון, ח' בטבת התשפ"ג, 1.1.2023 יום שבת, כ"א בטבת התשפ"ג, 14.1.2023
ההתגלות יום שישי, י"ג בטבת התשפ"ג, 6.1.2023 יום חמישי, כ"ו בטבת התשפ"ג, 19.1.2023
הבשורה יום שבת, ג' בניסן התשפ"ג, 25.3.2023 יום שישי, ט"ז בניסן התשפ"ג, 7.4.2023

הארמנים: יום חמישי, כ"ט בניסן התשפ"ג, 20.4.2023
יום ראשון של הדקלים יום ראשון י"א בניסן התשפ"ג, 2.4.2023 יום ראשון, י"ח בניסן, התשפ"ג, 9.4.2023
יום ח'מיס אל־אסראר יום חמישי, ט"ו בניסן התשפ"ג, 6.4.2023 יום חמישי, כ"ב בניסן התשפ"ג, 13.4.2023
יום שישי הגדול יום שישי, ט"ז בניסן התשפ"ג, 7.4.2023 יום שישי, כ"ג בניסן התשפ"ג,14.4.2023
שבת האור יום שבת, י"ז בניסן התשפ"ג, 8.4.2023 יום שבת, כ"ד בניסן התשפ"ג, 15.4.2023
פסחא (3 ימים) יום ראשון עד יום שלישי, י"ח-כ' בניסן התשפ"ג,
9-11.4.2023
יום ראשון עד יום שלישי כ"ה-כ"ז בניסן התשפ"ג,
16-18.4.2023
העלייה השמיימה יום חמישי, כ"ז באייר התשפ"ג, 18.5.2023 יום חמישי, ה' בסיוון התשפ"ג, 25.5.2023
שבועות (יומיים) ראשון ושני, ח'-ט' בסיוון התשפ"ג, 28-29.5.2023 ראשון ושני, ט"ו-ט"ז בסיוון התשפ"ג, 4-5.6.2023

 

7. מועדי החגים לעובדי הוראה מוסלמים בבתי ספר יהודיים לשנת התשפ"ג

לגבי התאריכים המדויקים יש לפנות לאגף א, חינוך במגזר הערבי 073-3931270

חג הערות
יום הולדת הנביא מוחמד יום אחד
עיד אל פיטר (חג הפסקת הצום) שלושה ימים
עיד אלאדחא (חג הקורבן) ארבעה ימים
ראשון למוחרם (ראש השנה ההג'רית) יום אחד

 

8. מועדי החגים לעובדי הוראה דרוזים בבתי ספר יהודיים לשנת התשפ"ג

חג תאריך הערות
יום הנביא סבלאן יום שבת י"ד באלול התשפ"ג, 10.9.2022  
חג הנביא אליהו (אלח'דר) יום רביעי ג' בשבט התשפ"ג, 25.1.2023  
חג הנביא שועייב הימים שני עד חמישי ג'-ו' באייר התשפ"ג 
24-27.4.2023
 
עיד אלאדחא (חג הקורבן) הימים שלישי עד שבת ח'-י"ב בתמוז התשפ"ג
27.6.2023 ועד 1.7.2023
חמישה ימים:
יומיים לפני החג ושלושת ימי החג


9. פתיחת שנת הלימודים התשפ"ד

שנת הלימודים התשפ"ד תחל ביום שישי, ט"ו באלול התשפ"ג, 1 בספטמבר 2023.