מסלול שנתי

מנוי שנתי עלות פרוט תנאים
מנוי ראשי 4,680 390x12  • מנוי משפחתי כולל זוג הורים וילדים
   עד גיל 18 בלבד.
 • עלות מנוי שני במשפחה זהה
   עבור מבוגרים וילדים.
 • הצטרפות בני משפחה למסלול שנתי
   מחייב תשלום מלא עבור שנה.
   תוקף מנוי המצטרף לא יעבור את
   תוקף המנוי הראשי.
 • ילד עד גיל 3 בחינם.  
מנוי שני במשפחה 2,808 234x12
מנוי שלישי (ומעלה) במשפחה 1,200 100x12

מסלול תלת-חודשי

מנוי חודשי עלות פרוט תנאים
מנוי ראשי 1,740 580x3  • הצטרפות למנוי ראשי לבני משפחה
   מקרבה ראשונה בלבד, כולל זוג הורים
   + ילדים עד גיל 18 בלבד.
 • עלות מנוי שני במשפחה זהה
   עבור מבוגרים וילדים.
 • ילד עד גיל 3 בחינם.
  
מנוי שני במשפחה 1,041 347x3
מנוי שלישי (ומעלה) במשפחה 636 212x3

מנויים מיוחדים (אין כפל הנחות)

סוג הנחה הנחה מסלול שנתי תלת חודשי תנאים
    עלות פרוט    
חייל סדיר/משוחרר 50% 2,340 195x12 870  בהצגת חוגר/ת. שחרור עד שנה מהשחרור
תלמיד (עד גיל 18) 30% 3,276 273x12 1,218  מסלול תלת-חודשי פעיל בין 1.9 ל 30.5
פנסיונר 30% 3,276 273x12 1,218  בהצגת ת. אזרח ותיק
נכה 30% 3,276 273x12 1,218  בהצגת ת. נכה של בעל המנוי
נכה צה"ל 50% 2,340 195x12 870  בהצגת ת. נכה של בעל המנוי
חד הורי 20% 3,744 312x12 1,392  בהצגת ת. זהות
טריאתלון / מסטרס 30% 3,276 273x12    בהצגת אישור