מסלול שנתי משגב

מנוי שנתי עלות פרוט תנאים
מנוי ראשי 3,468 289x12  • מנוי משפחתי כולל זוג הורים וילדים
   עד גיל 18 בלבד.
 • עלות מנוי שני במשפחה זהה
   עבור מבוגרים וילדים.
 • הצטרפות בני משפחה למסלול שנתי
   מחייב תשלום מלא עבור שנה.
   תוקף מנוי המצטרף לא יעבור את
   תוקף המנוי הראשי.
 • ילד עד גיל 3 בחינם.  
מנוי שני במשפחה 1,884 157x12
מנוי שלישי (ומעלה) במשפחה 444 37x12

מסלול תלת-חודשי משגב

מנוי חודשי עלות פרוט תנאים
מנוי ראשי 1,245 415x3  • הצטרפות למנוי ראשי לבני משפחה
   מקרבה ראשונה בלבד, כולל זוג הורים
   + ילדים עד גיל 18 בלבד.
 • עלות מנוי שני במשפחה זהה
   עבור מבוגרים וילדים.
 • ילד עד גיל 3 בחינם.
  
מנוי שני במשפחה 630 210x3
מנוי שלישי (ומעלה) במשפחה 471 157x3

מנויים מיוחדים משגב (אין כפל הנחות)

סוג הנחה הנחה מסלול שנתי תלת חודשי תנאים
    עלות פרוט    
חייל סדיר/משוחרר 50% 1,728 144x12 622  בהצגת חוגר/ת. שחרור עד שנה מהשחרור.
תלמיד (עד גיל 18) 30% 2,424 202x12 871  מסלול תלת-חודשי פעיל בין 1.9 ל 30.5
פנסיונר 30% 2,424 202x12 871  בהצגת ת. אזרח ותיק
פנסיונר מיוחד 50% 1,728 144x12    בהצגת ת. אזרח ותיק
פנסיונר מיוחד שני 50% 936 78x12    בהצגת ת. אזרח ותיק
נכה 30% 2,424 202x12 871  בהצגת ת. נכה של בעל המנוי
נכה צה"ל 50% 1,728 144x12 622  בהצגת ת. נכה של בעל המנוי
חד הורי 20% 2,772 231x12 996  בהצגת ת. זהות
טריאתלון / מסטרס 30% 2,424 202x12    בהצגת אישור