מנוי קיץ משפחתי

מנוי קיץ חוץ חודשים מסלול חודשים  תנאים
    עלות פרוט  
זוג + ילדים עד גיל 18 3 3,075 1,025X 3  לרכישה עד ה 31.7
זוג + ילדים עד גיל 18 4 4,000 1,000X4  לרכישה עד ה 30.6
נכה/חד הורי + ילדים עד גיל 18 3 2,766 922X3  מנוי ראשי בוגר - לא ניתן להחלפה.
 לרכישה עד ה 15.7
נכה/חד הורי + ילדים עד גיל 18 4 3,600 900X4  מנוי ראשי בוגר - לא ניתן להחלפה.
 לרכישה עד ה 15.6

מנוי קיץ משפחתי משגב

מנוי קיץ משגב חודשים מסלול חודשים  תנאים
    עלות פרוט  
זוג + ילדים עד גיל 18 2 1,400 700X2 לרכישה עד ה 31.7
זוג + ילדים עד גיל 18 3 2,016 672X3  לרכישה עד ה 15.7
זוג + ילדים עד גיל 18 4 2,600 650X4  לרכישה עד ה 30.6
נכה/חד הורי + ילדים עד גיל 18 2 1,260 630X2  
נכה/חד הורי + ילדים עד גיל 18 3 1,815 605X3  מנוי ראשי בוגר - לא ניתן להחלפה.
 לרכישה עד ה 31.7
נכה/חד הורי + ילדים עד גיל 18 4 2,340 585X4  מנוי ראשי בוגר - לא ניתן להחלפה.
 לרכישה עד ה 30.6

כניסה חד פעמית משפחתית (לתושבי משגב בלבד)
בתוקף לחודשים יוני-יולי-אוגוסט

מספר בני משפחה עלות תנאים
1 60 כניסה חד פעמית משפחתית.
המושג משפחה מתייחס ל: הורים, ילדים, סבים, סבתות ונכדים המגיעים יחד.
2 114  
3 162  
4 204  
5 240  
6 270