רותם אוחנה וצלר
מנהלת מחלקה ומלוות אשכול מזרח
072-2602052
ניל יבין
מנהלת אשכול צפון
לורן דובני
מנהלת אשכול דרום, אחראית תחום רכזות נוער
סמדר ליבנה
רכזת ארגון חוגים והעשרה
אייל יסוד
מנהל אשכול מרכז ורכז הדרכה
מחמוד סוואעד
מנהל אשכול החברה הבדואית
עמרי ליאב
רכז תכנית להב"ה וצרכים מיוחדים
072-2602025
יובל הוד
רכז הדרכה אשכול בדואי
072-2602130
 

ייעוד מחלקת ילדים ונוער

מחלקת ילדים ונוער תוביל לקידום ופיתוח מערכות חינוך קהילתיות חברתיות ביישובי משגב, במטרה לבסס מרחבי פעילות המאפשרים לכל ילדה וילד, נערה ונער להשתתף ולקחת חלק מתוך בחירה ומתוך רצון להגביר את תחושות המחויבות, שייכות ומשמעות של הנוער בקהילות משגב השונות

מודל הפעילות במשגב משלב בין ארבעה מעגלי שייכות ופעילות משלימים:

פעילות ילדים ונוער במשגב

יעדים

  1. פיתוח תכניות הכשרה, ליווי ומערכי תוכן לקידום פעילות נוער ענפה ומגוונת - תהליכי עומק לצד פנאי והנאה, תהליכי חינוך ארוכי טווח לצד מענים קונקרטיים, מענים לצרכי הפרט, הקבוצה והכלל, מענים יישוביים ואזוריים.
  2. פיתוח תכניות ומענים למניעה וצמצום התנהגויות סיכון בקרב בני ובנות הנוער במשגב באמצעות שילוב כוחות של כלל הגורמים הרלוונטיים.
  3. יצירת חיבורים בין השותפים לגיבוש תמונת עתיד מוסכמת לתחום הנוער באמצעות תהליכי שיתוף ציבור, מפגשים סדורים ושיתופי פעולה משמעותיים.
  4. מיסוד תהליכי עבודה במחלקת הנוער כנגזרת של המטרות והיעדים, תוך הפעלת תכניות עבודה, קביעת מדדי השפעה והערכת ביצועים לשיפור מתמיד בתחום הנוער במשגב.

תחומי פעילות עיקריים של המחלקה:

  • פורומים לליווי והכשרת רכזי נוער, מנהלי החינוך וועדות הנוער של יישובי משגב
  • עבודה בשיתוף עם תנועות הנוער
  • ליווי פעילויות וצוותים ביישובים
  • ייזום והובלת פעילויות אזוריות
  • הובלת תחום מנהיגות נוער

מקצועיות

מחלקת ילדים ונוער תהווה גוף ידע חינוכי מקצועי המסייע באמצעות הכשרה, הנחיה וליווי של ממלאי התפקידים בישובים לקידום מרחבי פעילות חינוכיים קהילתיים מיטביים לכל ילדה וילד

שיתוף ושותפות

מחלקת ילדים והנוער תפעל לביסוס וחיזוק השותפות עם בני הנוער והוריהם, ועדות הנוער, וממלאי התפקידים בקהילות משגב, במרכז הקהילתי, במועצה ובתנועות הנוער מתוך הבנה כי עבודה מערכתית משולבת ומשותפת יכולה לתת מענה כוללני ואיכותי.

שייכות, מחויבות ומשמעות

מחלקת ילדים ונוער תקדם את תחושת השייכות, המחויבות, המשמעות וההשתייכות הקהילתית בקרב בני הנוער,  מתוך רצון להכיל את המשותף והייחודי, את צרכי הפרט והקבוצה באמצעות תמיכה בתהליכי חינוך ערכי חברתי ביישובים ובמועצה.