צוות הלהקות:

טל פלד - כוריאוגרפית ומדריכה

עירית שכטר - כוריאוגרפית ומדריכה

דגנית רום - מנהלת אומנותית, כוריאוגרפית ומדריכה

עדי בנדס - כוריאוגרף ומדריך 

 

בשנת תשפ"ד תפעלנה הקבוצות הבאות:

  • פצפוצים – כיתה ג'.
  • עפרונים – כיתה ד'.
  • ניצנים – כיתות ה+ו משולב בנים ובנות.
  • ניצניות – כיתות ה+ו בנות בלבד.
  • אפרוחים – כיתות ז+ח משולב בנים ובנות.
  • אפרוחיות – כיתות ז+ח בנות בלבד.
  • נעורים – כיתות ט+י.
  • ייצוגית – כיתות י"א+י"ב.
  • בוגרת – 18+
  • אביבים – 35+.