מקס קולסניקוב
רכז כדורעף וכדורשת
04-9902073
054-6357878
 

כדורשת הוא משחק ספורט קבוצתי בעל מאפיינים הדומים לכדורעף

משחק הכדורשת תורם ומטמיע אורח חיים פעיל ובריא המטפח את האשה ומעצים אותה במישורים הגופניים, חברתיים ונפשיים ומשמש מודל לחיקוי לילדות וסוחף את המשפחה כולה.

במשגב מתקיימים שני מסלולי כדורשת: עממי ותחרותי

חוגים עממיים בשלוחות: מורשת, משגב, גילון

קבוצות תחרותיות מיועדות לנשים בעלות כישורי משחק ונסיון.

הצטרפות לקבוצה מותנית בעמידה בתנאים אלו ובאישור של רכז הכדורשת.