מוטי סרור
אחראי היסעים וביטחון
052-3499072
 
אין להגיע לחוגים או לעלות להיסעים ללא רישום מראש באתר המרכז הקהילתי
 
 • שנת פעילות תשפ"ד 3/9/23 עד 20/6/24
 • יש להמתין 5 דקות לפני לוח הזמנים המצויין להלן
 • ההסעות מיועדות לילדי חוגים בלבד
 1. ההרשמה תיכנס לתוקף יום אחרי ביצוע הרישום ובהתאם לכך תוזמנה גם ההסעות. יש לקחת בחשבון שהרשמה שתתבצע באתר ביום חמישי או שישי לא תוכל לאפשר הסעות עד ליום שני שלאחר מכן. ילד שלא ירשם לחוג איננו זכאי לעלות על ההסעות בשום אופן. 
 2. זמני ההסעות לפעילויות מפורסמים בנפרד באתר. 
 3. פתיחת כל חוג מותנית במספר הנרשמים. במידה ולא יפתח החוג יקבל הנרשם הודעה על כך. 
 4. שיעור ניסיון (מפגש אחד בלבד) - במידה והמשתתף נרשם וימשיך בחוג, תחשב תקופת הפעילות החל מהמפגש הראשון לרבות מפגש הניסיון. 
 5. ילד שמצטרף לחוג לניסיון (בתאום עם רכז הענף) יצטרך להגיע ולחזור בכוחות עצמו. ללא הסעות. רישום בלבד מבטיח מקום בהסעה. 
 6. האיסוף היחיד מהישובים הוא לחוגים המתחילים בשעה 17:00. משתתפים בחוגים מאוחרים יותר מוזמנים להצטרף, בהודעה מוקדמת לרכזי הענפים (כדי להבטיח מקום בהסעות) 
 7. המתנה - תיתכנה המתנה בין ההסעות לחוג ובין החוג להסעות, משתתפי החוגים מוזמנים להמתין בחדר ההמתנה המיועד לכך ובמבואת המרכז הקהילתי והאולמות השונים. 
 8. במרכז הקהילתי מופעל אתר אינטרנט המעודכן באופן שוטף, הנכם מתבקשים לעקוב במהלך השנה אחר המידע והעדכונים המתפרסמים בו בעיקר לפני תחילת כל פעילות.
   

בית ספר

הסעה

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הערות

משגב

פיזור עם העל יסודי 

15:30

15:30

15:30

15:30

15:30

גילון

הקפצה למשגב מהר גילון

13:45

13:45

13:45

13:45 

13:45

הורדה בבריכה + רחבת ההיסעים

גילון

הקפצה למשגב מהר גילון

 

14:35

14:35

 

 

הורדה בבריכה + רחבת ההיסעים

גילון פיזור לישובים מהר גילון 15:20 14:55   15:15 15:00  

גילון

פיזור לישובים מהר גילון

16:20

15:55

 

 15:55

16:30

 

גילון פיזור לישובים מהר גילון   16:55   16:55    

שכניה

הקפצה למשגב מהר שכניה

13:45

13:45

13:45

13:45

13:45

הורדה בבריכה + רחבת ההיסעים

הקפצה למשגב מהר שכניה

 

14:20

 

14:20

 

הורדה בבריכה + רחבת ההיסעים

שכניה

פיזור לישובים מהר שכניה

14:30

14:45

14:20

14:30

14:20

 

שכניה

פיזור לישובים מהר שכניה

15:30

15:45

15:15

15:30

15:15

 

שכניה

פיזור לישובים מהר שכניה

16:30

 

 

16:30

 

 

שכניה

פיזור לישובים מהר שכניה 17:30     17:30    

מעלה צביה

הקפצה למשגב ממעלה צביה

13:50

13:50

13:50

13:50

13:50

הורדה בבריכה ובאולם

מורשת

הקפצה למשגב ממורשת - הורדה באולם בלבד

13:40 13:40 13:40

13:40

13:40

הרכס

הקפצה למשגב מהרכס

13:40

13:40

13:40

13:40

13:40

הורדה באולם(מותנה ב6 נוסעים)

הרכס

הקפצה למשגב מהרכס

 

14:15

14:15

 

 

 

הרכס

הקפצה מהרכס לבי"ס גילון

 

13:40

 

13:40

 

הורדה בשער חניית מורים בי"ס גילון

הרכס

הקפצה מהרכס לבי"ס גילון

 

14:15

 


 

 

 

הרכס

פיזור מהרכס לישובים

14:30

14:40

 

14:40

14:30

 
הרכס פיזור מהרכס לישובים   15:30   15:45    

מורשת

הקפצה למשגב

13:40

13:40

13:40

13:40

13:40

הורדה בחניית אולם ספורט

גליל

הקפצה למשגב

14:10

14:10

14:10

14:10

14:10

הורדה בחניית אולם ספורט
בי"ס עודד

הקפצה למשגב מעודד

13:40

13:40

13:40

13:40

13:40

 

הקפצה למשגב מעודד

 

15:20

 

15:15

 

הורדה בחניית אולם ספורט

 

זמני איסוף פיזור  כללי, מחוגים במשגב  - מעודכנים

פיזורים קבועים  ממשגב  
15:30 טרמפ, עם על יסודי
17:15  
18:45  
20:30 מיוחד
21:40 מיוחד כדורסל

 

איסופים  קבועים למשגב  
מועדי איסופים  מהישובים, בהתאם  לטבלת הסעות באתר, לשעה המיועדת

לכרמיאלים איסוף לשעה 15:30

מועדי איסופים  מהישובים, בהתאם  לטבלת הסעות באתר, לשעה המיועדת איסוף אחד מהישובים לחוגים לשעה 17:00 בלבד

תחנות הורדה בהקפצות משכניה וגילון, למשגב: בריכה ולאחר מכן בתחבורה. שאר הקפצות מבתי הספר, באולם ספורט בלבד.
הקפצות לפיזור מהבריכה לתחבורה כ 5 דקות לפני מועד הפיזור.

ההסעות מיועדות רק למשתתפים רשומים ובמועד הפעילות שלהם.

יתכנו שינויים בנתוני הטבלה.

בהצלחה!