חוק שכר שווה לעובדת ולעובד - נתוני 2022

שם מקום העבודה: משגב הגליל עמותה לקידום ההתיישבות בגליל
ענף הפעילות: חינוך ותרבות
פילוח הנתונים במקום העבודה נעשה לפי: רמות המדרג הארגוניות
כמות הקבוצות בפילוח: 6

מרכז קהילתי משגב דוגל בשוויון הזדמנויות ומקפיד על מדיניות קידום שוויון בין נשים וגברים בתנאי העסקה של עובדיו.
בהתאם לדרישות החוק, פילחנו את העובדות והעובדים ל- 6 קבוצות לפי סוגי משרות, וזאת, על מנת לבחון האם קיימים פערי שכר בין נשים וגברים המבצעים עבודה דומה במהותה.
מתוך 6 הקבוצות, אותרו פערים מהותיים בקבוצה אחת, אשר נובעים מהבדלי ותק ואופי הפעילות, ובקבוצה נוספת לאור העסקה לתקופה קצרה.
מרכז קהילתי משגב ימשיך לפעול למניעת פערים, ליצירת סביבת עבודה שוויונית, מגוונת, מאפשרת ומעצימה.

הדוח המפורט כאן מציג את תמונת המצב בכל אחת מהקבוצות, כאשר סימון:

כחול - מסמל פער לטובת הנשים בקבוצה
ירוק - מתאר פער קטן מ 10% לטובת הגברים הקבוצה
אדום - מתאר פער גדול מ 10% לטובת הגברים הקבוצה

קבוצות פילוח א ב ג ד ה ו
 אחוז פערי השכר הממוצע לחודש בין כל העובדות לעובדים המועסקים/ות            
 שכר קובע לפיצויים -29% 16% -5% 19% 6%  
 שכר ברוטו -28% 6% -10% -8% 2% 98%
 שכר ברוטו+הפקדות מעסיק -28% 6% -8% -5% 3% 99%
 אחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה חלקית בין העובדות לעובדים המועסקים/ות            
 שכר קובע לפיצויים   0% 2%    129%  
 שכר ברוטו   -9% -7%    104%  
 שכר ברוטו+הפקדות מעסיק   -8% -6%    102%  
 אחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה מלאה בין העובדות לעובדים המועסקים/ות            
 שכר קובע לפיצויים -35% -3% -4% -6% 23%  
 שכר ברוטו -32% -6% 1%  -21% 16% 106%
 שכר ברוטו+הפקדות מעסיק -33% -4% 0%  -20% 17% 107%
             
 חלקיות העסקה ממוצעת 97% 74% 59% 87% 98% 100%

 

אחוז העובדים ששכרם/ן נמוך מהשכר הממוצע לחודש למשרה מלאה עובדים עובדות
 א    
 ב    
 ג 24% 21%
 ד    
 ה 90% 93%
 ו 96% 89%
 *** לא נמצאו נשים ו/או גברים להם משולמת השלמה
 לשכר המינימום מכח הסכם או הסדר.