עמותה לקידום הספורט במשגב ע"ר 580418960
שם תפקיד כתובת
אורן ג'וליאן יו"ר העמותה לבון
יערה לב ירמיהו נציגת ציבור מנוף
אלי שובי נציג ציבור עצמון
יובל ברזילאי נציג ציבור מצפה אבי"ב
אסף אברהמי נציג ציבור מנוף