טופס בקשה לביטול השתתפות בחוג - למילוי הורה

Browser not supported

למילוי ע"י מנהל/ת התחום:

בהתאם לנהלים, החל מ-1/4/2024 לא ניתן לבטל השתתפות בחוג, למעט משתתפים שהחלו פעילותם החל מ-1 בפברואר.