לוח עומסים בריכה מקורה (7 מסלולים)

עד 4 שחיינים בכל מסלול רחב, עד 2 שחיינים בכל מסלול צר 

החל מה 01/10/2023

שני מסלול 7 מסלול 6 מסלול 5 מסלול 4 מסלול 3 מסלול 2 מסלול 1
05.00-09.00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
09:00-11:00 התעמלות במים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
11.00-14.00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
14:00-20:30 חופשי מנויים מנויים אגודה אגודה אגודה אגודה
20:30-21:30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
שלישי מסלול 7 מסלול 6 מסלול 5 מסלול 4 מסלול 3 מסלול 2 מסלול 1
05.00-14:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
14:00-15:30 חופשי מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
15:30-18:30 חופשי מנויים מנויים אגודה אגודה אגודה אגודה
18.30-19.30 חופשי מנויים מנויים מנויים מנויים  מנויים מנויים
19.30-20.30 חופשי מנויים מנויים מנויים מנויים TI TI
20.30-21.30 מנויים מנויים  מנויים  מנויים מנויים  TI TI
רביעי מסלול 7 מסלול 6 מסלול 5 מסלול 4 מסלול 3 מסלול 2 מסלול 1
05:00-14:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
14:00-15:30 חופשי מנויים מנויים אגודה אגודה אגודה אגודה
15:30-17:00 חופשי מנויים אגודה אגודה אגודה אגודה אגודה
17:00-20:30 חופשי מנויים מנויים אגודה אגודה אגודה אגודה
20.30-21.30 מנויים מנויים מנויים מסטארס מסטארס מסטארס מסטארס
חמישי מסלול 7 מסלול 6 מסלול 5 מסלול 4 מסלול 3 מסלול 2 מסלול 1
05.00-09.00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
09.00-12.30 התעמלות במים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
12:30-14:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
14:00-20:30 חופשי מנויים מנויים אגודה אגודה אגודה אגודה
20:30-21.30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
שישי מסלול 7 מסלול 6 מסלול 5 מסלול 4 מסלול 3 מסלול 2 מסלול 1
06.00-09.00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
09.00-12.00 חופשי חופשי מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
12.00-14.30 חופשי חופשי מנויים אגודה אגודה אגודה אגודה
14.30-17.30 חופשי חופשי מנויים מנויים מנויים TI TI
שבת מסלול 7 מסלול 6 מסלול 5 מסלול 4 מסלול 3 מסלול 2 מסלול 1
07.00-09.00 מנויים  מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
09.00-17.30 חופשי חופשי מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים