מנוי קיץ משפחתי

מנוי קיץ חוץ חודשים מסלול חודשים  תנאים
    עלות פרוט  
זוג + ילדים עד גיל 18 3 2,958 986x3  לרכישה עד ה 31.7
זוג + ילדים עד גיל 18 4 3,852 963x4  לרכישה עד ה 30.6
נכה/חד הורי + ילדים עד גיל 18 3 2,364 788x3  מנוי ראשי בוגר - לא ניתן להחלפה.
 לרכישה עד ה 31.7
נכה/חד הורי + ילדים עד גיל 18 4 3,080 770x4  מנוי ראשי בוגר - לא ניתן להחלפה.
 לרכישה עד ה 30.6

מנוי קיץ משפחתי משגב

מנוי קיץ משגב חודשים מסלול חודשים  תנאים
    עלות פרוט  
זוג + ילדים עד גיל 18 3 1,965 655x3  לרכישה עד ה 31.7
זוג + ילדים עד גיל 18 4 2,530 632x4  לרכישה עד ה 30.6
נכה/חד הורי + ילדים עד גיל 18 3 1,572 524x3  מנוי ראשי בוגר - לא ניתן להחלפה.
 לרכישה עד ה 31.7
נכה/חד הורי + ילדים עד גיל 18 4 2,024 506x4  מנוי ראשי בוגר - לא ניתן להחלפה.
 לרכישה עד ה 30.6

כניסה חד פעמית משפחתית (לתושבי משגב בלבד)
בתוקף לחודשים יוני-יולי-אוגוסט

מספר בני משפחה עלות תנאים
1 50  
2 94  כניסה חד פעמית משפחתית.
 המושג משפחה מתייחס ל: הורים, ילדים, סבים, סבתות ונכדים המגיעים יחד.
3 132  
4 165  
5 190  
6 210