ספורטאים והורים יקרים,
אנו שמחים להביא בפניכם את מידע, תקנון והרשמה לאגודות הספורט במשגב לעונת הפעילות תשפ"ד 2023-2024 .
אנא עיינו בו בקפידה.
הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה ו/או התלבטות.

נהלי הרשמה
הפנייה נעשית בלשון זכר אך מכוונת, לשני המינים.
לתשומת לבכם, מידע ונספחים ענפיים נוספים מצורפים בדפי האתרים הענפיים ומהווים חלק בלתי נפרד מנהלי ההרשמה לאגודות הספורט.

הרשמה
יש למלא את טופס הרישום המקוון המופיע באתר המרכז הקהילתי בהתאם למועדים המצוינים במכתבי הענף המצורפים כנספח לנוהל.
לא תתאפשר השתתפות ספורטאים באימונים טרם הסדרת הרישום.

הרשמה באיגוד/התאחדות הספורט
איגוד הספורט אליו שייך הספורטאי, מנפק לאגודת הספורט כרטיס מתחרה / שחקן בסיום הליך ההרשמה של הספורטאי. הרישום כולל העברת אישור כשירות רפואית. תהליך הרישום לאיגודים היא חובה אלא אם נמסר אחרת ומטופל ע"י מחלקת הספורט על ענפיה השונים.
עלות הרישום לאיגודים/התאחדויות תשולם במלואה על ידי המשתתף אלא אם צוין אחרת.

עונת הפעילות
כמפורט בטבלת פעילות ומחירים.
בחופשות: סוכות, חנוכה, פסח ובקיץ, ייערכו ימי אימון במתכונת שונה, פרוט יימסר באתר המרכז הקהילתי.

עלויות שנתיות
עלות ההשתתפות הינה שנתית (דהיינו, העלות השנתית מחולקת לפי חודשי הפעילות באופן שווה ללא קשר למספר ימי הפעילות והעלויות המשתנות בפעילות ספציפית), כוללת את מסגרת האימונים והתחרויות/ליגות השנתית בענפים הקבוצתיים.
מערך ההיסעים הוא חלק בלתי נפרד מהעלות הכוללת ויפעל בין התאריכים 3/9/2023-20/6/2024, ללא קשר באם וכמה משתתף הספורטאי בשרות זה.

תשלומים נוספים
1. ביטוח תאונות אישיות
1.1. בעקבות תיקון לחוק הספורט שעבר בכנסת ביום ה 1/8/2016 אין חובת ביטוח תאונות אישיות לספורטאים תלמידים המבוטחים במסגרת משרד החינוך.
1.2 על ספורטאים בגירים מעל גיל 18 לבטח עצמם. במידה ולא יציגו ביטוח תאונות אישיות תקף לפי חוק הספורט יבוטחו על ידי מחלקת הספורט ויחויבו בעלות ביטוח.
2. בדיקות רפואיות: חלה חובה לפי חוק הספורט להחזיק באישור בריאות ממכון ספורט לכל תקופת הפעילות.
3. מחנות אימון, תחרויות (בענפים אישיים) והצטיידות אישית יחויבו בנפרד – בהתאם למידע שיימסר ע"י רכז הענף.

ביטול השתתפות
1. בקשות להפסקת פעילות יש לבצע באמצעות טופס ביטול מקוון המתפרסם באתר האינטרנט של המרכז הקהילתי, או במייל לכתובת- gviya@misgav.org.il .
לא יתבצעו זיכויים רטרואקטיביים.
2. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך/המאמן/הרכז. ללא מילוי טופס מקוון, ייחשב המשתתף כממשיך בחוג לכל דבר.
3. למען הסר ספק, המשתתף יחויב בתשלום מלא עד תום החודש בו התקבלה הבקשה לביטול.
4. החל מתאריך 31.3.2024 , לא יתקבלו בקשות ביטול מכל סיבה שהיא, למעט משתתפים שהחלו פעילותם החל מ-1 בפברואר.
5. בפעילויות המתקיימות 12 חודשים תתאפשר נקודת פרישה נוספת ב- 30.6.24
6. משתתף שעקב פציעה/מחלה נדרש בהשבתה זמנית של פעילות החוג (מעל 14 יום) יהיה זכאי לזיכוי על תקופה זו בכפוף למילוי טופס זיכוי ואישור רופא המאשר את אי כשירותו הזמנית.
7. אין החזרי תשלום על ביטוח תאונות אישיות, בדיקות רפואיות והצטיידות אישית.

דמות המאמן
אנו משקיעים מאמץ רב בהבאת המאמנים הטובים ביותר, בהכשרתם המקצועית, בהשתלמויות מקצועיות והטמעת ערכי הארגון ותפיסת העולם המקצועית חינוכית של מחלקת הספורט במשגב.
צוות ההדרכה נבחר בקפידה ובהתאמה לתקנות ההסמכה בחוק הספורט ומכוון ליעדים שנתיים ותוכניות עבודה.

אנו מודים לכם על שנרשמתם לפעילות ומאחלים לכם שנת פעילות משמעותית ומהנה!

ט.ל.ח.
הזכות לשינויים שמורה.