נהלי רישום

 1. הקייטנות ומפעלי הקיץ יודרכו ע"י צוות מקצועי של המרכז הקהילתי במשגב: רכזי קייטנות בעלי תואר אקדמאי, מדריכים מקצועיים ומד"צים בעלי תעודת הדרכה. בספורט – מאמנים בכירים ומדריכים מוסמכים.
 2. הקייטנות מאושרות ע"י משרד החינוך ועל ידי אגף הביטחון במועצה בדגש על בטחון ובטיחות ופועלות בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
 3. ההרשמה מותנית בחתימה על הצהרת בריאות כללית ואישור רחצה בבריכה.
 4. נא לא לשלוח לקייטנה דברים יקרי ערך וטלפונים ניידים - הדבר מפריע לילדים במהלך הפעילות ולא נוכל לפצות על אובדן ציוד.
 5. במידה ויתעוררו בעיות משמעת או בעיות אחרות שלא יאפשרו הפעלה תקינה של הקייטנה, הנהלת הקייטנה תהיה רשאית להוציא ילד/ה מהמסגרת. במקרה זה יוחזר התשלום בניכוי מספר ימי ההשתתפות ודמי רישום.
 6. במהלך הקייטנה הילדים מצולמים וחלק מהתמונות יועלו לדף הפייסבוק של המרכז הקהילתי.
  במידה ואינך מאשר/ת שימוש בתמונות יש לדווח בכתב לרכז/ת הקייטנה.
 7. רכזת קייטנת ספורט – שחר רוזנפלד, רכזת קייטנת המחול - נגה פרייס, רכז קייטנת מוסיקה - אלון בר, רכזת קייטנות העשרה - סמדר ליבנה.
 8. הרישום יתבצע באמצעות טופס מקוון.
  סיום ההרשמה למחזור ראשון (2-20/7/2023) – בתאריך 20/6/23.
  סיום ההרשמה למחזור השני (23/7-10/8/2023) – בתאריך 10/7/23.
  לאחר מועדים אלו, הרישום יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד!
 9. תשלום לקייטנה מתבצע במהלך הרישום בכרטיס אשראי.
  במידה וברצונכם לשלם במזומן יש להגיע למשרדי המרכז הקהילתי ולהסדיר הרשמה ותשלום מלא לפני תחילת הקייטנה.
 10. הנחות - הנחת אחים בסך 10%, יש לסמן השתתפות אחים ב V במהלך ההרשמה.
  אין הנחות אחים על קייטנות של פחות מ 3 שבועות.
 11. ביטול - ביטול הרשמה יתקבל בהודעה בכתב בלבד למייל [email protected] ויחויב בדמי ביטול בהתאם לאמור:
  ביטול קייטנה מחזור ראשון:
  (2-20/7/2023) עד תאריך 20/6/2023- ללא עלות.
  עד תאריך 30/6/2023- יחויב ב- 100 ₪ דמי ביטול
  לאחר ה 1/7/2023 – יחויב שבוע השתתפות בנוסף לזמן שהילד/ה שהו בקייטנה.
  ביטול קייטנה מחזור שני (23/7-10/8/2023)
  עד תאריך 10/7/2023 - ללא עלות.
  עד תאריך 21/7/2023 יחויב ב- 100 ₪ דמי ביטול
  לאחר ה 22/7/2023 – יחויב שבוע השתתפות בנוסף לזמן שהילד/ה שהו בקייטנה.
 12. ייתכנו שינויים בפעילויות בהתאם לכמות המשתתפים, חשוב לבדוק באתר של המרכז הקהילתי האם יש עדכונים והודעות מיוחדות, לא תשלחנה הודעות מיוחדות לנרשמים.
 13. לפרטים נוספים:
  קייטנת ספורט - 04-9906504 | [email protected]
  קייטנת העשרה ומוסיקה - [email protected] | 04-9902328
  קייטנת 'מחול' - [email protected] | 04-9902389

אישור השתתפות בפעילות מחלקת הנוער

בחתימתי אני מאשר/ת כי אני הובא לידיעתי טיב הפעילות, אורכה, תוכנה ואופייה.

 • אני מבין/ה כהורה, שהמרכז הקהילתי לא יוכל לאשר השתתפות של החניך במפעל ללא אישור זה וללא סידור התשלום לפי המועד שנקבע מראש.
 • הריני לאשר כי תדרכתי את בני/בתי להתנהגות נאותה ושמירה על הכללים.
 • הריני לאשר כי אעדכן אתכם על כל שינוי במצב הבריאותי של בני / ביתי.
 • מסמך זה מהווה אישור לקבל תרופות ללא מרשם במידה וימצא צורך בבדיקת חובש/רופא

הבהרות חשובות:

 • חניכים שיצטרכו להתפנות הביתה עקב מחלה / פציעה יפונו בתיאום עם ההורים באחריות ההורים.
 • המרכז הקהילתי אינו סובלני כלפי התנהגות שאינה הולמת לחניך/ה ולבעל/ת תפקיד בפעילות, כגון תופעות שתייה, עישון ואלימות בפעילות.
 • חניך/ה שיפרו את הסדר, ישלחו מהפעילות במונית על חשבון ההורים או על ידי איסוף ההורים במועד המבוקש וכספו לא יוחזר!
 • יש להימנע מלהביא ציוד יקר ערך לפעילות.
 • ציוד אישי אינו מבוטח.
 • ציוד שיימצא אבוד בסוף הפעילות יישמר למשך חודש, יש לפנות למחלקת הנוער.
 • במידה והאבדות לא תידרשנה במשך החודש - הנ"ל ימסרו / יועברו לתרומה.

נוהל ביטול הרשמה לפעילות:

 1. ביטול השתתפות בפעילות עד לתאריך סיום הרשמה מזכה בהחזר כספי מלא בגין הפעילות.
 2. ביטול לאחר תאריך אחרון לביטול הפעילות לא יזוכה בהחזר, למעט:
  א. במקרה של מחלה / בעיה רפואית – מותנה בשליחת טופס ביטול ואישור רפואי, והודעה לפני קליטת החניכים בפעילות.
  ב. במקרה של כוח עליון – מותנה בשליחת טופס ביטול מפורט.
 3. טופס ביטול לא יתקבל במידה ויישלח לאחר סיום הפעילות, כולל כל הטפסים הנלווים.
 4. הגעת החניך לפעילות מבטלת לחלוטין את האפשרות לקבלת החזר, מכל סיבה שהיא.