אנו שמחים על הצטרפותכם לפעילות המרכז הקהילתי בשנת הלימודים תשפ"ד.
כבכל שנה, מוצע לכם מגוון רחב של חוגים, סדנאות ופעילויות לגילאים שונים, על מנת שתוכלו להמשיך וליהנות מפעילויות הפנאי העשירות במשגב.
צוות המרכז הקהילתי משקיע מחשבה ומשאבים רבים על מנת להנגיש לתושבי המועצה שפע פעילויות ברמה מקצועית גבוהה, מתוך אמונה כי מסגרות פעילות ספורט, העשרה ופנאי מאפשרות מימדים של מפגש חברתי, פיתוח יכולות, העצמה ומיצוי אישי, קבוצתי וקהילתי.
צוות המרכז הקהילתי ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה, בקשה ופנייה.
הפנייה נעשית בלשון זכר אך מכוונת, לשני המינים.
שנת פעילות מוצלחת לכולנו, נתראה בפעילויות השונות!

על מנת שנוכל לתת לכם מענה, אנא הקפידו לקרוא את נהלי הרישום המפורטים להלן:

1. כללי
1.1. פתיחת חוג מותנית במינימום נרשמים. לתשומת ליבכם, בחלק מהפעילויות מספר המקומות מוגבל וההרשמה הנה על בסיס מקום פנוי.
1.2. הנהלת המרכז הקהילתי תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים ולהחליף מדריך במקרה הצורך.
1.3. עלות החוג הנה שנתית ומחולקת למספר חודשי הפעילות. בעלות השנתית נלקחו בחשבון לוח החופשות והחגים כפי שמפורט בתקופת הפעילות. לנוחיותכם, המחירים המפורסמים באתר הנם חודשיים אלא אם כן צוין אחרת.
1.4. במקרה של סגירת חוג ע"י המרכז הקהילתי במהלך השנה יוחזר החלק היחסי של התשלום. פירוט נוסף מופיע בסעיף נהלי פרישה/ביטול.
1.5. המרכז הקהילתי אחראי על ילדי החוגים בשעות פעילות החוג אליו נרשם המשתתף בלבד.
1.6. ההנהלה רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות השוטפת. במקרה זה יינתן החזר כספי יחסי עפ"י חודשי הפעילות שנותרו עד לסוף שנת הפעילות.
1.7. במרכז הקהילתי מופעל אתר אינטרנט המעודכן באופן שוטף.
הנכם מתבקשים לעקוב במהלך השנה אחר המידע והעדכונים המתפרסמים בו ובאמצעי המדיה השונים.
1.8. המרכז הקהילתי אינו אחראי לאובדן או נזק לציוד אישי. האחריות היא של המשתתף בלבד.

2. תקופת פעילות
2.1. תקופת הפעילות העיקרית לעונת תשפ"ד הנה: 20.06.24 - 03.09.23 (מועדי וימי פעילות מדויקים של כל חוג מופיעים באתר ההרשמה).
יש לציין כי ישנן פעילויות אשר מתקיימות עד לתקופה של 12 חודשים מתחילת הפעילות.
2.2. הפעילות מתקיימת בתקופה זו בהתאם למערכות החינוך הפורמאליות, דהיינו, בחופשות בתי הספר, ערבי חג וחגים לא תתקיים פעילות. בנוסף, במועדים הבאים להלן פירוט שעות הפעילות:
2.2.1. בערב יום השואה ובערב יום הזיכרון לחללי צה"ל יפעלו החוגים עד השעה 18:30 .
2.2.2. ביום מסיבות פורים (כשמגיעים מחופשים) בבתי הספר יתקיימו חוגים רק מהשעה 17:00 .
2.2.3. ביום השואה והגבורה יתקיימו חוגים כרגיל פרט לחוגי השחייה (המועדון הכפרי סגור).
2.2.4. ביום הזיכרון לא יתקיימו חוגים.
2.2.5. במידה ותתקיימנה פעילויות מיוחדות במועדים הנ"ל, המשתתפים יקבלו על כך הודעות נפרדות .
2.3. כאמור, החופשות בחגים ובמועדים שבהן לא מתקיימת פעילויות, נכללות בעלות החוג.
2.4. המרכז שומר לעצמו את הזכות לא לקיים פעילות במועדים נוספים וזאת בהודעה מראש, כמו כן, במהלך השנה יתכנו ביטולים עקב נסיבות שלא תלויות במרכז הקהילתי כגון מזג אוויר, שביתות, השבתות, כוח עליון, הנחיות רגולטוריות הקשורות לבריאות הציבור, מחלת המדריך וכו', במידה ויתאפשר תהיה השלמה של מפגשים אלו.
2.5. אי השתתפות בפעילות, מכל סיבה שהיא, אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא עלות ההשתתפות.


3. הרשמה ותשלום
3.1. ההרשמה תתאפשר באמצעות אתר האינטרנט של המרכז הקהילתי שכתובתו: www.misgavcenter.org.il
התשלום באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
3.2. לתשלום במזומן יש לפנות למחלקת גבייה בטלפון 04-9902394 .
3.3. עלות החוג הנה שנתית ומחולקת למספר חודשי הפעילות. בעלות השנתית נלקחו בחשבון לוח החופשות והחגים כפי שמפורט בתקופת הפעילות. לנוחיותכם, המחירים המפורסמים באתר הנם חודשיים אלא אם כן צוין אחרת.
3.4. פריסת התשלום:
3.4.1. כרטיס אשראי– באמצעות הוראת קבע חודשית בכרטיס (ללא תפיסת מסגרת אשראי).
3.4.2. מזומן – בתשלום מראש לכל תקופת הפעילות או מידי רבעון עד ה- 20 לחודש שלפניו.
3.5. ההרשמה תיכנס לתוקף יום אחרי ביצוע הרישום ובהתאם לכך תוזמנה גם ההסעות.
יש לקחת בחשבון שהרשמה שתתבצע באתר ביום חמישי או שישי לא תוכל לאפשר הסעות עד ליום שני שלאחר מכן.
3.6. זמני ההסעות לפעילויות מפורסמים בנפרד באתר.
3.7. ניתן להגיע לשיעור ניסיון של מפגש אחד בלבד. במידה והמשתתף נרשם וימשיך בחוג, תחשב תקופת הפעילות החל מהמפגש הראשון לרבות מפגש הניסיון.
3.8. משתתף המצטרף לשיעור ניסיון (בתאום עם רכז הענף) יצטרך להגיע ולחזור בכוחות עצמו, ללא הסעות.
רישום בלבד מבטיח מקום בהסעה.
3.9. מערך ההיסעים הוא חלק בלתי נפרד מהעלות הכוללת.
3.10. לא תאושר השתתפות בפעילות למי שטרם הסדיר את חובו וכן את חובות המשפחה משנים קודמות.
3.11. הנהלת המרכז הקהילתי רשאית בהתראה של . 7 ימים מראש להפסיק את פעילותו של משתתף שקיים חוב בתשלומיו עבור החוג.


4. הנחות: ועדת הנחות 
4.1. הנחות עקב מצב כלכלי של המשפחה. ראה/י קריטריונים לועדת הנחות.
4.1.1. ההנחות ניתנות רק ע"פ אישור ועדת הנחות, בתוקף מיום הגשת הבקשה ולמשךשנת הפעילות.
4.1.2. משפחות או יחידים הזקוקים להנחה, ירשמו וישלמו כנדרש ובמקביל יגישו בקשה להנחה. טפסים ניתן להוריד מאתר המרכז הקהילתי או לקבל במייל ממחלקת הגבייה. לאחר אישור ההנחה יזוכה המשתתף בהתאם.
4.1.3. את הבקשה להנחה עם הטפסים מלאים כנדרש, יש להעביר במייל למחלקת
גבייה בכתובת: [email protected].


5. נהלי פרישה/ביטול:
5.1. בקשות להפסקת פעילות יש לבצע באמצעות טופס ביטול מקוון המתפרסם באתר
האינטרנט של המרכז הקהילתי, או במייל לכתובת- [email protected].
לא יתבצעו זיכויים רטרואקטיביים.
5.2. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך/המאמן/הרכז.
ללא מילוי טופס מקוון, ייחשב המשתתף כממשיך בחוג לכל דבר.
5.3. למען הסר ספק, המשתתף יחויב בתשלום מלא עד תום החודש בו התקבלה הבקשה
לביטול.
5.4. החל מתאריך 31.3.2024 , לא יתקבלו בקשות ביטול מכל סיבה שהיא,
למעט משתתפים שהחלו פעילותם החל מ- 1 בפברואר.
למעוניינים תינתן האפשרות למעבר בין חוגים במרכז הקהילתי.
5.5. משתתף שעקב פציעה/מחלה נדרש בהשבתה זמנית של פעילות החוג (מעל 14 יום)
יהיה זכאי לזיכוי על תקופה זו בכפוף למילוי טופס זיכוי ואישור רופא המאשר את אי
כשירותו הזמנית.

6. ביטוח:
כל משתתף עד גיל 18 הנמצא במערכת החינוך הפורמלית מבוטח ע"י משרד החינוך במסגרת הביטוח הכללי.
משתתף שלא נרשם ולא שילם אינו מבוטח! ולא יהיה מורשה להשתתף בפעילות.
ילדים המתחנכים בחינוך ביתי או במסגרות שאינן מוכרות על ידי משרד החינוך חייבים להעביר אישור ביטוח תאונות אישיות לרכז הענף הרלוונטי במרכז הקהילתי.
בוגרים מעל גיל 18 (מלבד חיילים) יעבירו עותק של פוליסת ביטוח תאונות אישיות שלהם מיד עם הרישום לפעילות. בוגר שלא יעביר העתק פוליסה יחוייב בסכום חד פעמי של 150 ₪ עבור ביטוח לשנת הפעילות.


7 . הסעות
7.1. מערך ההיסעים פועל בימים א-ה בלבד. בימי שישי, הגעה ופיזור מתבצעים באופן עצמאי.
7.2. הסעות לתחרויות ומשחקים יצאו מרחבת המרכז הקהילתי. הגעה ופיזור מהמרכז הקהילתי יבוצעו באופן עצמאי.
7.3. האיסוף מהישובים הוא לחוגים המתחילים בשעה . 17:00 . משתתפים בחוגים מאוחרים יותר מוזמנים להצטרף, בהודעה מוקדמת לרכזי הענפים (כדי להבטיח מקום בהסעות) ולהמתין באזורי ההמתנה המיועדים לכך.
7.4. תיתכנה המתנות בין ההסעות והחוג/בין החוג להסעות, משתתפי החוגים מוזמנים להמתין באזורי ההמתנה הקיימים במרחבי המרכז הקהילתי ובשלוחות. בין השעות 13:30 - 15:00 יש עובד/ת מטעם המרכז הקהילתי המלווים את הילדים במהלך ההמתנה.


8. צילום משתתפים במסגרות:
8.1. במהלך הפעילות, ומעת לעת, יצולמו המשתתפים על ידי המרכז הקהילתי ו/או מי מטעמו והמרכז הקהילתי רשאי לעשות שימוש בצילומים אלה. במידה ואינך מאשר/ת שימוש בתמונות יש לדווח בכתב לרכז/ת הענף.


9. שינויים לאור הנחיות משרד הבריאות עקב נגיף הקורונה:
9.1. האמור בתקנון כפוף לשינויים אשר עלולים לחול על פי הנחיות משרד הבריאות עקב נגיף הקורונה.
9.2. ככל שבשנת הפעילות תשפ"ד יחולו הוראות מיוחדות עקב הנחיות משרד הבריאות,
על המשתתף לעקוב אחר ההנחיות ולפעול לפיהן.

ט.ל.ח.
הזכות לשינויים שמורה.