האמנית:

רחל נטע - תושבת גילון
יוצרת בזכוכית ממוחזרת ורשת

תיאור ההצעה:

גלריה וסדנאות יצירה בזכוכית ורשת. אומנות שימושית וחפצי נוי.
מוביילים, דמויות, פמוטים, מנורות, אהילים ועוד.